Sökning: "Erik Nyström"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Erik Nyström.

 1. 1. Vilka är med? : En studie om representationen i barnbokslitteraturen samt pedagogers syn på deras arbete med barnbokslitteraturen i förskolan och skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Linda Nyström; Erik Runnakko; [2019]
  Nyckelord :Preschool; preschool class; teachers; representation; children’s literature; intercultural; qualitative interviews; quantitative book analysis; Förskola; förskoleklass; pedagoger; representation; barnbokslitteratur; interkulturalitet; kvalitativa intervjuer; kvantitativ bokanalys;

  Sammanfattning : This study, with an intercultural perspective, aimed to find out which groups of people and what type of norms was most commonly represented in the examined children’s literature of two preschools and one preschool class. This study also aimed to find out how teachers at these work places work with this literature. LÄS MER

 2. 2. CSR i små och medelstora företag - Spelar storleken roll?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Nyström; Johan Berghult; Erik Brengdahl Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Fem Nyckelord: CSR, SME, U-formad teori, resurstillgång, hållbarhet Syfte: Syftet med uppsatsen är att studera hur små och medelstora bolag definierar CSR och varför de engagerar sig. Metod: Studien bygger på en kvalitativ forskningsstrategi med semi-strukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Samtalet om normer i reklam 2016 : United Colors of Sweden

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Nyström; Jakob Harge; [2017]
  Nyckelord :Normer; normbrytande; stereotyper; reklam; relationsmarknadsföring;

  Sammanfattning : Tiden när man kunde basunera ut reklambudskap till en väntande konsument i tv-soffan är förbi, idag behöver företag etablera relationer med sina kunder och skapa interaktioner på nya sätt. Den här studien ämnar att, med hjälp av relationsmarknadsföringens teorier, undersöka det samtal om normer och representation som kommit till Sveriges reklamklimat. LÄS MER

 4. 4. Organet lever! : Kropp, ting och performativitet i Erik Beckmans roman Inlandsbanan (1967)

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Filip Nyström; [2017]
  Nyckelord :Erik Beckman; Beckman; kropp; kroppslighet; ting; tingslighet; performativitet; språk; judith butler; donna haraway; haraway; butler; bodies that matter; vicki kirby; shoshana felman; inlandsbanan; konkretism; materialism; språkmaterialism; språkmaterialitet; språklig materialitet; deleuze; guattari; derrida; kristeva; roman; experimentell; barad; posthumanism; posthumanistisk; genusteori; material turn; materiella svängningen; pickering; kroppens fenomenologi; merleau-ponty; cyborg; organ; organet lever; decentrerad; romanform; korporealitet; corporealitet; corporeality;

  Sammanfattning : The works of Erik Beckman (1935-1995) are quite unique within the Swedish literary scene. His texts convert the experimental language of the concretists of the sixties into a new form of fabulation that undermines our understanding of what literature can be, ranging from novels and poetry to theatre pieces and radio theatre. LÄS MER

 5. 5. Negotiorum gestio - ett rättsinstitut för ersättning av icke avtalade tjänster

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Nyström; [2017]
  Nyckelord :civilrätt; tjänst utan avtal; negotiorum gestio; huvudman; gestor; förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I följande uppsats kommer jag att undersöka rättsprincipen negotiorum gestio. Principen stadgar rätten till ersättning vid ingripande för annans intresse vid den personens frånvaro. Den hjälpande kallas gestor och den som åtnjuter tjänsten huvudman. LÄS MER