Sökning: "Erik Palm"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Erik Palm.

 1. 1. TERAPEUTISK DJURKONTAKTS PÅVERKAN PÅ BETEENDEMÄSSIGA OCH PSYKISKA SYMTOM VID DEMENS

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Anna Espenberg Törnfeldt; Erik Palm; [2019]
  Nyckelord :Animal-Assisted therapy; Behavioural and psychological symptoms of dementia; Dementia; Evidence-based practice; Quantitative studies;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med demens är en snabbt växande patientgrupp både i Sverige och runt om i världen där siffran förväntas stiga till 152 miljoner personer världen över till år 2050. Sjukdomen är irreversibel och upp till 90% av alla med demens upplever någon gång under sjukdomsförloppet beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD) i olika former som till exempel aggression eller depression. LÄS MER

 2. 2. Klusterlagring samt visualisering av data från IoT-objekt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Joakim Elgh; Joakim Forsberg; Erik Matti; Viktor Palm; Agaton Sjöberg; Rasmus Karlbäck; Oliver Johns; [2019]
  Nyckelord :internet of things; IoT; distribuerad lagring; databas; visualisering;

  Sammanfattning : Följande rapport beskriver hur ett system för klusterlagring samt visualisering av geografisk data utvecklades för kursen TDDD96 - Kandidatprojekt i mjukvaruutveckling. Produkten utvecklades på begäran av kunden Ubiquitous Computing and Analytics Group vid Institutionen för datavetenskap på LiU. LÄS MER

 3. 3. Modelling of Hand Gestures and Motions

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Erik Ingemarsson; [2019]
  Nyckelord :Radar; Gesture Recognition; Signal Processing; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Measuring the radar response has proven to be a valid input for neural networks used for gesture and motion recognition. Previous work have been based on measuring the radar response of hand gestures, but it has been shown that models based on the analytic expressions for basic objects are useful when simulating larger motions, such as pedestrians. LÄS MER

 4. 4. En fallstudie över bostadsmarknadens kopplingar till integrationen i Karlstad : En kvalitativ fallstudie om integrationsarbetet på bostadsmarknaden i en mellanstor kommun i Sverige.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap; Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap; Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Marzie Salehi; Erik Myr; Elinor Palm; [2017]
  Nyckelord :integration; bostadsmarknad; bostadsintegration; nyanlända; uppehållstillstånd;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka hur Karlstads kommun arbetar med integration på bostadsmarknaden. I problemformuleringen för studien behandlas flyktingkrisen 2015 och den bostadsbrist som funnits i Karlstads kommun i många år. LÄS MER

 5. 5. Vilka incitament kan förklara Sveriges engagemang i Afghanistan? : En undersökning ur ett liberalistiskt, ett realistiskt och ett konstruktivistiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Erik Palm; [2014]
  Nyckelord :Sweden; Afghanistan; Peace building; Conflict; National interests; International solidarity; Identity; Civil Society; Terrorism; Strategy; Influence; Liberalism; Realism; Constructivism; Sverige; Afghanistan; Säkerhetspolitik; Fred; Konflikt; Intressen; Terrorism; Liberalism; Realism; Konstruktivism;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine the incentives behind Sweden’s decision to engage in the Afghanistan conflict. The method used to fulfil the purpose of the study is content analysis. LÄS MER