Sökning: "Erik Palmer"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Erik Palmer.

 1. 1. Musikutövande i förskolan : hur kan förskolan främja barns utveckling genom att arbeta med musik?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Erik Palmér; [2012]
  Nyckelord :Musik; förskola; engagemang; utveckling; livslångt lärande;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av aktuell forskning som visar att svenska barn uppvisar sämre resultat i skolarbetet jämfört med barn från andra länder inom olika ämnen, som svenska och matematik, vill jag undersöka hur musik används i förskolan samt vilka egenskaper barn kan utveckla genom musik. Används musiken rätt kan det ge goda resultat inom andra ämnen. LÄS MER

 2. 2. Aktieindexobligationer : Småspararens Livbåt på Vägen mot Djupt Vatten?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Mattias Tiljander; Erik Palmér; [2007]
  Nyckelord :Aktieindexobligation; sparande; investering; avkastning; risk;

  Sammanfattning : The main purpose of the essay was to evaluate whether investments in index-linked bonds were suitable investments for smaller investors on the international finance market. To determine whether the index-linked bonds are good investments, the variables yield, cost and risk were used to measure the index-linked bonds against investments in stocks and funds. LÄS MER

 3. 3. Humankapitalsredovisning : Kunskapsföretagens redovisning av humankapitalet i praktiken

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Mattias Tiljander; Erik Palmér; [2007]
  Nyckelord :Redovisning; kunskapsföretag; humankapital; finansiering;

  Sammanfattning : Kunskapsföretag är ett företag som förlitar sig på sin personals kunskap, humankapitalet, som intäktsskapare. Personalens kunskap kan inte redovisas som exempelvis en maskin i ett industriföretag kan. Detta kan skapa problem vid värderingen av kunskapsföretaget, både för investerare och för kreditbedömare. LÄS MER