Sökning: "Erik Petersson"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Erik Petersson.

 1. 1. När hjärnan arbetar annorlunda : En systematisk litteraturstudie om forskningsresultaten av att inkludera elever med autismspektrumtillstånd i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Matilda Engström; Erik Petersson; [2020]
  Nyckelord :Inkludering; autismspektrumtillstånd; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; Specialpedagogik;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka svårigheter och positiva effekter av att inkludera elever med autismspektrumtillstånd (AST) i grundskolan. Studien är en systematisk litteraturstudie som hämtat sitt material genom en databasundersökning i ERIC. LÄS MER

 2. 2. Har graden av informationsasymmetri inom ett bolag betydelse för analytikers pricksäkerhet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Norman; Fred Berntson; Sebastian Petersson; [2019]
  Nyckelord :Stock Analysts; target price; asymmetric information; error prognosis; recommendation; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Har graden av informationsasymmetri inom ett bolag betydelse för analytikers pricksäkerhet? Slutseminarie: 03/06/2019 Kurs: Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 hp Författare: Sebastian Petersson, Fred Berntson och Erik Norman Handledare: Håkan Jankensgård Nyckelord: Aktieanalytiker, riktkurs, informationsasymmetri, felprognos, rekommendation Syfte: Syftet är att undersöka om analytikernas pricksäkerhet i riktkurser blir sämre ju mer informationsasymmetri bolaget i fråga har. Med informationsasymmetri menas i detta sammanhang att en part har fördelen av att ha större insikt och kunskap om företaget än vad den andra parten har. LÄS MER

 3. 3. Recording with No Regrets : Musikproduktion utan ångerrätt

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik- och medieproduktion

  Författare :Erik Petersson; [2018]
  Nyckelord :musikproduktion; analog inspelning; rullband; inspelningspsykologi; begränsningar; kreativitet;

  Sammanfattning : Det kan hävdas att den digitala erans tekniska verktyg för musikproduktion bjuder på ständigt ökande valmöjligheter. Detta kan tyckas vara en fördel, men här finns också en paradox där ett överflöd av valmöjligheter ibland blir överväldigande och hämmande för den kreativa processen. LÄS MER

 4. 4. Influencer som varumärke - En studie om konsumtionskulturen som omgärdar influencers och deras konsumenter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Natt Och Dag; Erik Bengtsson; Lucas Petersson; [2018]
  Nyckelord :Influencer; Consumer Culture Theory; Marketplace Culture; Social; Identity Theory; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. REGTEST - an Automatic & Adaptive GUI Regression Testing Tool.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV); Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV)

  Författare :Robert Forsgren; Erik Petersson Vasquez; [2018]
  Nyckelord :GUI; Test; Regression; Regression test; Machine vision; Google Cloud Vision; OpenCV; Adaptive; Automatic; Automation; Image recognition; Web Testing; Similarity.;

  Sammanfattning : Software testing is something that is very common and is done to increase the quality of and confidence in a software. In this report, an idea is proposed to create a software for GUI regression testing which uses image recognition to perform steps from test cases. LÄS MER