Sökning: "Erik Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden Erik Pettersson.

 1. 1. Vad händer utöver 230 timmar? : - En kvalitativ studie om musik på fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Erik Pettersson; Janna Tisjö; [2019]
  Nyckelord :studentinterest; after school programs; teacher; music; music education; elevintresse; fritidshem; lärare; musik; musikpedagogik;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur arbetet med musik ser ut i fritidshem utifrån ett lärarperspektiv. Utgångspunkten i studien har arbetats fram genom fyra centrala forskningsfrågor som berör hur lärare i fritidshem uppfattar att musik kan användas som ett pedagogiskt verktyg, vilka faktorer som påverkar hur lärare använder musik i fritidshem, vad lärare har för insikt i elevers musikintresse samt vilka problem eller svårigheter som lärare ser i arbetet med musik i fritidshem. LÄS MER

 2. 2. Har tilltro till och reglering av emotioner en betydelse för studenters välmående?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Erik Pettersson; N N; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Effektiv informationshantering och påverkan på materialflödet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Christian Johansson; Erik Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Kommunikation; Organisation; Information; Informationshantering; Informationskvalitet; Scania Production System; Störningar; Rejekt;

  Sammanfattning : I Sverige påverkar industrin miljön och människor varje dag. I samhället idag finns det aktiviteter och händelser som påverkar varandra och alla människor. Kraven och förväntningar ökar på organisationer genom att de ska kunna bidra till ett hållbart samhälle med väl fungerande verksamheter och affärsmodeller. LÄS MER

 4. 4. Förstudie till bro över riksväg 40 - Konceptuell design och preliminär dimensionering av vägbro vid Hössnamotet

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :MALIN ANDERSSON; OLLE CEDERHOLM; WILHELM HEIROTH; EMMA PETTERSSON; ERIK SAVE; KARL ÅKERMO; [2017]
  Nyckelord :Bro; betong; balkbro; brokoncept; brokonstruktion; broproduktion; brounderhåll; Hössnamotet; förspänning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Social Interaction with Real-time Facial Motion Capture

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för kreativa teknologier

  Författare :Erik Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Real-time Facial Capture; Social interaction; Emotes; Video Games;

  Sammanfattning : Context. Social interaction between player avatars is one of the fundamentals of online multiplayer games, where text- and voice chat is used as standard methods for communication. To express emotions, players have the option to use emotes, which are text-based commands to play animations of the player’s avatar. Objectives. LÄS MER