Sökning: "Erik Sävenäs"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erik Sävenäs.

  1. 1. Energikartläggning av Renovas anläggning i Sävenäs, Göteborg

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

    Författare :Alexander Roshag; Erik Bergfelt; [2017]
    Nyckelord :Energi; kartläggning;

    Sammanfattning : Renova hade behov av att utföra en energikartläggning på avfallskraftvärmeverket i Sävenäs. Syftet med detta examensarbete var att hjälpa till i den fullständiga energikartläggningen och komma med förslag på elenergibesparing. Under examensarbetet studerades endast elenergi. LÄS MER