Sökning: "Erik Samuelsson"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Erik Samuelsson.

 1. 1. Interkulturell kompetens och undervisning i historieämnet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lucas Persson; Erik Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :Centralt innehåll; Historiemedvetande; Interkulturalitet; interkulturell kompetens; interkulturell historisk kompetens; kursplan; läroplan; narrativ kompetens; styrdokument.;

  Sammanfattning : I en globaliserad och mångkulturell värld ser vi ett behov av att undersöka hur interkulturell kompetens kan utvecklas genom historieämnet. Det interkulturella uppdraget ses som nödvändigt för att människor interagerar i en mångkulturell miljö. LÄS MER

 2. 2. Provrörsarkeologi : en studie av arkeogenetikens roll och relevans för den humanistiska arkeologins forskning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Arkeologi

  Författare :Erik Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :Archaeogenetics; Kinship; Culture; Ethnicity; Identity; Neolithization; Migration; Social theory; Arkeogenetik; Släktskap; Kultur; Etnicitet; Identitet; Neolitisering; Migration; Social teori;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to make a study of archaeogenetic studies, its role and relevance to humanities research in archaeology. An analysis will thus be made of how genetic research deals with archaeological issues and interpretations of societal changes (e.g. neolithization) and relates to concepts that are central to archaeology (e. LÄS MER

 3. 3. ”Vi sitter faktiskt inte bara och fikar” : En kvalitativ fallstudie om ledningsgruppseffektivitet och HR-professionen i ledningsgruppen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Erik Samuelsson; Kalle Skirhammar; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Oral Health and Tools for Oral Hygiene in Adolescents in Detema Secondary School

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för odontologi; Umeå universitet/Institutionen för odontologi

  Författare :Yvonne Samuelsson; Erik Samuelsson; [2018]
  Nyckelord :Zimbabwe; Oral health; Oral hygiene; Caries disease; Periodontal disease; Zimbabwe; oral hälsa; oral hygien; karies; parodontal sjukdom;

  Sammanfattning : Abstract The aim of this epidemiologic pilot field study was to determine if the oral health problem in Detema was periodontal or caries disease. If periodontal disease, was it induced by a certain virulent microflora or by inadequate oral hygiene? A second specific aim was to educate local oral health instructors, to raise the awareness of the importance of oral health, and in that way improve the general health. LÄS MER

 5. 5. Development of a dashboard as part of PinDown’s new graphical user interface

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i datateknik

  Författare :Mai Linh Nguyen; Erik Samuelsson; [2016]
  Nyckelord :dashboard design; dashboard development; usability; framework comparison; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Dashboards are used in many different situations where it is necessary to be able to display information on a single screen, in a way so that the information can be monitored at a glance. This thesis explore the possibility of using a dashboard for the new graphical user interface of PinDown, an automatic debugging tool developed by Verifyter. LÄS MER