Sökning: "Erik Samuelsson"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Erik Samuelsson.

 1. 1. Analys av digital mognad på en icke-vinstdrivande organisation

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :John Berggren; Erik Engberg; Jonas Harström; Fredrik Ingelsson; Gustaf Samuelsson; Emanuel Sanne; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Development of a dashboard as part of PinDown’s new graphical user interface

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i datateknik

  Författare :Mai Linh Nguyen; Erik Samuelsson; [2016]
  Nyckelord :dashboard design; dashboard development; usability; framework comparison; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Dashboards are used in many different situations where it is necessary to be able to display information on a single screen, in a way so that the information can be monitored at a glance. This thesis explore the possibility of using a dashboard for the new graphical user interface of PinDown, an automatic debugging tool developed by Verifyter. LÄS MER

 3. 3. En utmanande idrottsarena med möjligheter och hinder : - en kvalitativ studie om nyanlända elevers möte med idrottsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Erik Samuelsson; Adonis Gashi; [2016]
  Nyckelord :Integration; Idrott och hälsa; Nyanlända elever; Möjligheter; Hinder;

  Sammanfattning : Denna uppsats har till syfte att undersöka 10 nyanlända elevers uppfattningar om ämnet idrottoch hälsa i relation till deras bakgrund och vilka hinder och möjligheter de ser i förhållandetill ämnet. Eftersom det finns begränsad forskning om idrottsundervisningen i relation tillnyanlända elever har uppsatsen en yrkesrelevant betydelse. LÄS MER

 4. 4. Kristen Existentialism : Är målet att tro?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Erik Samuelsson; [2016]
  Nyckelord :Christian; Existentialism; Kierkegaard; Jaspers; Tillich; School; Faith;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to analyse Søren Kierkegaard’s “Fear and Trembling”, Karl Jaspers “Philosophy of Existence” and Paul Tillichs “Systematic Theology part 2” on their stand on Christian existentialism. The method used in the analysis is Hermeneutic, which is a must, when reading and understanding these three philosophical works. LÄS MER

 5. 5. Location independent inter-process communication as software buses

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Erik Samuelsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Telecommunication networks will transform and gradually migrate into virtualized cloud environments as a result of the potential for higher profitability through reduced costs and increased revenues. The purpose of this thesis is to investigate architectural mechanisms for location-independent communication between software components in a virtualized base station. LÄS MER