Sökning: "Erik Samuelsson"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Erik Samuelsson.

 1. 1. Hur påverkar rådande lagstiftning utbredningen av 3D-fastigheter ur berörda lantmätares perspektiv? : Är rådande lag för restriktiv?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Erik Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :3D Real Property; 3D-fastighet; Fastighetsbildningslag; Lämplighetsvillkor; Tredimensionell Fastighetsbildning;

  Sammanfattning : Sedan införandet av ny lagstiftning 2004 blev det möjligt att bilda tredimensionella fastigheter i Sverige och intresset har därefter gradvis ökat, dock har utbredningen av denna typ av fastighet inte mött förväntade nivåer. Anledningarna till denna utveckling har i största sannolikhet många bakomliggande orsaker som behöver utforskas. LÄS MER

 2. 2. Singularsuccessions inverkan på skiljebundenhet : Problem och lösningsförsök med fokus på New York konventionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :Skiljemannarätt; singularsuccession; New York-konventionen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Interkulturell kompetens och undervisning i historieämnet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lucas Persson; Erik Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :Centralt innehåll; Historiemedvetande; Interkulturalitet; interkulturell kompetens; interkulturell historisk kompetens; kursplan; läroplan; narrativ kompetens; styrdokument.;

  Sammanfattning : I en globaliserad och mångkulturell värld ser vi ett behov av att undersöka hur interkulturell kompetens kan utvecklas genom historieämnet. Det interkulturella uppdraget ses som nödvändigt för att människor interagerar i en mångkulturell miljö. LÄS MER

 4. 4. Trace-analysverktyg : Statisk och dynamisk analys av mjukvara

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Sebastian Broman; Erik Halvarsson; Victor Lells; Abedalhkeem Najeeb; Niklas Samuelsson; Isak Stenström; Christian Sundkvist; William Vedin; [2021]
  Nyckelord :mjukvaruteknik; datateknik; disassembly; körningslogg; trädgraf;

  Sammanfattning : Rapporten beskriver ett projekt som utförts i kursen TDDD96 - Kandidatprojekt i programvaruutveckling vid Linköpings universitet. Projektet gick ut på att utveckla ett verktyg för att analysera och visualisera programkod åt Saab Aeronautics. LÄS MER

 5. 5. Provrörsarkeologi : en studie av arkeogenetikens roll och relevans för den humanistiska arkeologins forskning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Arkeologi

  Författare :Erik Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :Archaeogenetics; Kinship; Culture; Ethnicity; Identity; Neolithization; Migration; Social theory; Arkeogenetik; Släktskap; Kultur; Etnicitet; Identitet; Neolitisering; Migration; Social teori;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to make a study of archaeogenetic studies, its role and relevance to humanities research in archaeology. An analysis will thus be made of how genetic research deals with archaeological issues and interpretations of societal changes (e.g. neolithization) and relates to concepts that are central to archaeology (e. LÄS MER