Sökning: "Erik Sjöstedt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Erik Sjöstedt.

 1. 1. RaVe - Realtidsdetektion av vårdevent

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Pontus Svensson; Daniel Westberg; Erik Svensson; Kristian Sikiric; Matildha Sjöstedt; Richard Friberg; Ruben Hillborg; [2018]
  Nyckelord :maskininlärning; sjukvård; övervakning; patient;

  Sammanfattning : Den här rapporten beskriver arbetet kring kandidatprojektet RaVe som utvecklats åt Magnus Bång vid Institutionen för Datavetenskap vid Linköpings universitet. Projektet har pågått under våren 2018 av en grupp om sju studenter som en del av kursen TDDD96 - Kandidatprojekt i programvaruutveckling. LÄS MER

 2. 2. Orsaker och påverkan till människors val av färdmedel mellan arbetet och hemmet : Cykelpendling i Gävle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Erik Sjöstedt; [2016]
  Nyckelord :bicycle commuting; Gävle; sustainable transport; employer; environment; health; Cykelpendling; Gävle; hållbara färdmedel; arbetsgivare; miljö; hälsa;

  Sammanfattning : Klimatfrågan har kommit i allt större fokus under de senaste decennierna eftersom människor blivit allt mer medvetna om utsläpp av fossila bränslens påverkan på miljön. Globaliseringen skapar även trängsel i trafiken, eftersom det blir ett ökat tryck i de växande städerna. LÄS MER