Sökning: "Erik Sturesson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Erik Sturesson.

 1. 1. Återinförandet av demokrati i Spanien - En diskursanalytisk undersökning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Erik Sturesson; [2015]
  Nyckelord :demokrati; transition; reform; val; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Democratic theory and research have lately been criticized in several fields. A classic and contested question is the role of the working class in democracy and democratization. Yet, it has been overshadowed by elite strategies that have been at the core of the most influential analytical framework in regard to late twentieth-century transitions. LÄS MER

 2. 2. Ryssland och Georgien konflikten - En utvärderande fallstudie av den demokratiska freden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Erik Sturesson; [2012]
  Nyckelord :Nyckelord: Demokratifred; demokrati; självständig stat; interstatligt krig; Ryssland; Georgien; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In august 2008 an armed conflict between Russia and Georgia broke out, also called the Five-day War. This conflict was a result of unsolved problems with the breakout regions of Georgia: South Ossetia and Abkhazia. It is still an ongoing conflict. LÄS MER

 3. 3. Politiska aktörers roller och agerande

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fredrik Segersteén; Erik Sturesson; [2012]
  Nyckelord :politiska aktörer; massmedia; kommunikation; rational choice; sociala rörelser; klass; regim; Makt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Demonstrationer i Iran år 2009 och i Egypten år 2011 fick två olika utslag: Egypten fick regimskifte medan Iran förblev oförändrat. Vår studie använder sig av Ruth Berins Colliers förklaringsmodell för länder i transition för att identifiera de inblandade aktörerna och deras arena of action. LÄS MER

 4. 4. Parkens belysning

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Erik Sturesson; [2008]
  Nyckelord :parkbelysning; Kungälv;

  Sammanfattning : In the city of Kungälv, there are many important green areas without park lightning. This makes it unsafe to walk through the city's most attractive surroundings during many parts of the year. LÄS MER