Sökning: "Erik Svedberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Erik Svedberg.

 1. 1. Decision making and company performance - During a turbulent time period

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :August Raiend; Erik Svedberg; [2019]
  Nyckelord :Company Performance; CEO-Remuneration; Agency Theory; Short-Termism; Long-Termism; Decision Making; Resilience.;

  Sammanfattning : This thesis examines short- and long-term decision making, CEO-remuneration and its effects on company performance measured as return on assets during a time-period containing market up- and downturns with regards to company resilience. We examined this in a Swedish context by looking at listed companies on the Stockholm stock exchange during the period 2004 to 2014. LÄS MER

 2. 2. Påverkar profession och bolagsstorlek aktierekommendationer? : En undersökning om aktierekommendationers utfall påverkas av vem som utfärdar den och storlek på bolaget som rekommenderas

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Arvid Gadelius; Erik Svedberg; [2018]
  Nyckelord :Aktierekommendationer; Analytiker; Journalister; Bolagsstorlek; Beroende aktör; Neutrala aktör; Stockholmsbörsen;

  Sammanfattning : Aktierekommendationer som publiceras för allmänheten kan tas fram av både analytiker och journalister. Trots att de till synes har samma arbetsuppgifter finns skillnader i hur de arbetar. Analytiker har enligt tidigare studier visat sig kunna vara beroende och således utfärda aktierekommendationer som inte återspeglar verkligheten. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av Trafikverkets projektriskhantering utifrån ett designperspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Erik Svedberg; [2015]
  Nyckelord :Designperspektiv; Projektriskhantering; Utvärdering; Trafikverket; riskhantering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att bidra till kunskapen kring hur man kan utvärdera riskhantering i allmänhet, och projektriskhantering i synnerhet. Uppsatsens undersökning avgränsades till verksamhetsområdet Investering på myndigheten Trafikverket och fokus låg på hur projektledarna arbetar med riskhantering i sitt dagliga arbete. LÄS MER

 4. 4. Öar som destinationer och fenomen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Erik Kaljevic Svedberg; Nicklas Lindblad; [2013]
  Nyckelord :push och pull faktorer; motivation; Charter; destinationsval; öar som plats och fenomen och öars representation.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Öar präglas av opåtagliga aspekter och har en psykologisk mening för turister. Det kan ses att verklighetsflykt och viljan att uppleva något annorlunda genom enkelhet och avkoppling är orsaker till öars attraktion. Representationen av paradiset gör öar till psykologiska fenomen som tilltalar turister genom känslor. LÄS MER

 5. 5. Swedish House Prices and Fundamentals: A Study of the Price Development of Small Houses from 1986 - 2005

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Carl Svedberg; Erik Trygger; [2008]
  Nyckelord :House prices; residential real estate; real estate prices; fundamental variables; Sweden;

  Sammanfattning : This thesis uses almost 20 years of quarterly data to examine the relationship between prices of residential real estate and fundamental variables in Sweden. Real estate prices have increased substantially in the investigated period, also in relation to disposable income and rents. LÄS MER