Sökning: "Erik Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade orden Erik Svensson.

 1. 1. Anabola hormoners effekt på rörelseapparatens kapacitet hos medelålders och äldre män : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Jonas Svensson; Erik Lundberg; [2019]
  Nyckelord :Growth hormone; testosterone; hormone replacement therapy; physical function; elderly;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Medelålders och äldre män är en stor patientgrupp inom fysioterapi. Åldrande minskar kroppsliga nivåer av testosteron och tillväxthormon hos denna patientgrupp. Detta kan bidra till försämring av rörelseapparatens kapacitet. LÄS MER

 2. 2. Mäklarstudenternas val - En empirisk studie om vad som utgör en attraktiv arbetsgivare i mäklarbranschen utifrån studenters perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :David Söderholm; Jens Svensson; [2018]
  Nyckelord :attraktiv arbetsgivare; employer branding; fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : Titel: Mäklarstudenternas val – En empirisk studie om vad som utgör en attraktiv arbetsgivare i mäklarbranschen utifrån studenters perspektiv. Nivå: C-uppsats för kandidatexamen i Fastighetsvetenskap vid Malmö Universitet. LÄS MER

 3. 3. Transparens i den svenska budgivningsprocessen - En probleminventering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Erik Svensson; Albin Isaksson; [2018]
  Nyckelord :Budgivning; Anbudsförteckning; Falska bud; dolda bud;

  Sammanfattning : Vår studie behandlar lagrum, praxis och doktrin gällande budgivningsprocessen i Sverige och huruvida de olika delarna i denna process bidrar till transparens. I Sverige fungerar budgivningen som i en auktion och bud är inte bindande förrän formkraven är uppfyllda, dessa finns i Jordabalken 4:1 för fastigheter och i Bostadsrättslagen 6:4 gällande bostadsrätter. LÄS MER

 4. 4. Att släppa kontroll för att få kontroll - En studie om fjärdepartslogistiska relationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Erik Göthner; Fredrik Svensson; [2018]
  Nyckelord :Fjärdepartslogistik; 4PL Företagsrelationer; Business-to-business; B-2-B; Tillit Outsourcing; Business and Economics; Social Sciences;

  Sammanfattning : En allt mer konkurrensinriktad marknad har ökat behovet för företag att fokusera på sin kärnkompetens. Givet denna utveckling har större nätverk med fler involverade parter vuxit fram, vilket lett till att fler företag börjat vända sig till en fjärde part. LÄS MER

 5. 5. RaVe - Realtidsdetektion av vårdevent

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Pontus Svensson; Daniel Westberg; Erik Svensson; Kristian Sikiric; Matildha Sjöstedt; Richard Friberg; Ruben Hillborg; [2018]
  Nyckelord :maskininlärning; sjukvård; övervakning; patient;

  Sammanfattning : Den här rapporten beskriver arbetet kring kandidatprojektet RaVe som utvecklats åt Magnus Bång vid Institutionen för Datavetenskap vid Linköpings universitet. Projektet har pågått under våren 2018 av en grupp om sju studenter som en del av kursen TDDD96 - Kandidatprojekt i programvaruutveckling. LÄS MER