Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Internationaliseringsprocesser : - En kvalitativ studie om små och medelstora företag

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

    Författare :Erik Tengman; Simon Granberg; [2012]
    Nyckelord :Internationaliseringsprocess; kulturella aspekter; små och medelstora företag; företagsuppbyggnad; Uppsalamodellen;

    Sammanfattning : Problembakgrund & problemdiskussion: Små och medelstora svenska företag exporterar nästan hälften av Sveriges BNP och därmed är kunskap om internationalisering en stor del av det svenska företagandet. När ett företag väl ska internationaliseras så kan frågetecken väckas angående vilken väg som är den mest gynnsamma för respektive företag. LÄS MER