Sökning: "Erik Thuresson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Erik Thuresson.

 1. 1. Produktionslayout och förbättring av produktionsflöde för Purus AB

  M1-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Johan Dahl; Erik Thuresson; [2011]
  Nyckelord :Systematic layout planning; manufacturing strategy; inventory control; product classification; order quantity; forecasting; operations layout.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title Production layout and improvements of operations at Purus AB Authors Dahl, Johan. Industrial Engineering and Management Thuresson, Erik. Industrial Engineering and Management Supervisor Eriksson, Magnus. Plant Manager at Purus AB Perborg, Lennart. LÄS MER

 2. 2. Ekonomiska konsekvenser för skogsbruket vid avsättning av mark för viltvårds- och jaktändamål : en fallstudie på Svenska Jägareförbundets fastighet Öster Malma

  L3-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Erik Thuresson; [2008]
  Nyckelord :ekonomiska konsekvenser; mark; jaktändamål;

  Sammanfattning : The value of game for hunting from a social economic viewpoint is an interesting topic that is currently being investigated in a Swedish research program. The amount of damages that the game stocks cause to the forestry is, and has been in focus for a longer period of time. LÄS MER