Sökning: "Erik Tobias"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Erik Tobias.

 1. 1. Flock O’ War - A Procedural Strategy Game Based on Real-Time Flocking Behaviour

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Erik Jergéus; Maria Fornmark; Max Arfvidsson Nilsson; Sigbjørn Kjesbu Drøsshaug; Simon Olsson; Tobias Karlsson; [2020-10-30]
  Nyckelord :flocking behaviour; aggregations; video-game; strategy; procedural generation; human; simulation; unity;

  Sammanfattning : In nature, it is common for animals to move together in a cohesive pattern, butwithout any apparent direction. This is referred to as flocking, herding or schoolingetcetera depending on the species. LÄS MER

 2. 2. Konsten att leda i kris : En studie om hur företag inom livsmedelsbranschen har arbetat med krishantering under Covid-19

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Tobias Pettersson; Eric Andersson; John Seiborg; [2020]
  Nyckelord :Kris; krishantering; krisplan; Covid-19; livsmedelsbranschen;

  Sammanfattning : Titel: Konsten att leda i kris- En studie om hur företag inom livsmedelsbranschen har arbetat med krishantering under Covid-19 Författare: Tobias Pettersson, Eric Andersson & John Seiborg Handledare: Anders Hytter Examinator: Erik Rosell Inledning: Corona-pandemins framfart har satt sina spår runt om i världen. Företag har tvingats lägga ner sina produktioner eller gått i konkurs. LÄS MER

 3. 3. Mycroft : En webbapplikation för filtrering av övervakningsvideor

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Mattias Beming; Stefan Brynielsson; Felicia Flod; Kalle Johansson; Rasmus Löfgren; Erik Sellén; Alfred Sporre; Tobias Wang; [2020]
  Nyckelord :NFC; Scrum; web application; React; Redux; Webpack; Django; Django REST; Python; Github; Bootstrap; Travis CI; Remote work; NFC; Scrum; webbapplikation; React; Redux; Webpack; Django; Python; Travis CI; Bootstrap; Django REST; GitHub; distansarbete;

  Sammanfattning : Rapporten belyser arbetet kring det kandidatarbete som utfördes av åtta studenter i kursen TDDD96 - Kandidatprojekt i programvaruutveckling på Linköpings universitet undervårterminen 2020. Uppgiften som utfördes var att utveckla en webbapplikation för att filtrera övervakningsvideor för Polismyndigheten. LÄS MER

 4. 4. Bidrar ökad reglering till ökad revisionskvalitet? : En studie ur revisorernas perspektiv på obligatorisk byrårotation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Erik Kallin Eliasson; Tobias Ström; [2019]
  Nyckelord :Mandatory audit firm rotation; auditing; regulation; legitimacy; audit quality; Obligatorisk byrårotation; revision; reglering; legitimitet; revisionskvalitet;

  Sammanfattning : Revisorns uppgift att säkerställa att den finansiella informationen stämmer med verkligheten har ifrågasatts i samband med företagsskandaler. En åtgärd för att bekämpa detta och bidra med en god revisionskvalitet var införandet av obligatorisk byrårotation. Obligatorisk byrårotation har blivit omdiskuterat. LÄS MER

 5. 5. Erfarenheter av hjärtrehabilitering hos patienter med kardiovaskulära sjukdomar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Erik Åhlén; Tobias Malm; [2019]
  Nyckelord :Cardiac rehabilitation; cardiovascular disease; experience; information; support; Erfarenheter; hjärtrehabilitering; information; kardiovaskulär sjukdom; stöd;

  Sammanfattning : Kardiovaskulära sjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i världen. Hjärtrehabilitering är en omtumlande situation för de drabbade. Att som vårdpersonal ha insikt om patienters erfarenheter av hjärtrehabilitering efter kardiovaskulär sjukdom är betydelsefullt för att kunna tillgodose en god och personcentrerad omvårdnad. LÄS MER