Sökning: "Erik Wahlbro"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Erik Wahlbro.

 1. 1. Den ekonomiska brottsligheten i näringslivet : Penningtvätt, målvakter, bulvaner och lagerbolag

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Daniel Sedighha; Erik Wahlbro; [2010]
  Nyckelord :Penningtvätt; målvakter; bulvaner och lagerbolag;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om den ekonomiska brottsligheten i näringslivet med fokus på penningtvätt. Syftet med uppsatsen är att redogöra för de senaste årens kamp mot ekonomisk brottslighet och penningtvätt genom myndigheternas samverkan, lagstiftning samt effektivare arbetssätt och metoder. LÄS MER

 2. 2. Born Global - Konsten att överleva en tidig globalisering

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Erik Wahlbro; Peter Ringblom; [2009]
  Nyckelord :Born Global; Internationalisering;

  Sammanfattning :  SammanfattningI takt med att världen krymper och gränserna mellan världens länder suddas ut ökar möjligheterna för små- och medelstora företag att snabbt slå sig in på den globala marknaden. De företag som inom de närmaste åren efter sin etablering får en snabb tillväxt på internationella marknader brukar benämnas Born Global företag. LÄS MER