Sökning: "Erik Wijnbladh"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Erik Wijnbladh.

 1. 1. Informationssäkerhet inom Internet of Things, vad finns det för behov av en standard? : En kvalitativ studie om utvecklarnas syn på behovet av en standard inom Internet of Things

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Daniel Tägt; Erik Wijnbladh; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Ozone Technology for Sludge Bulking Control

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Erik Wijnbladh; [2007]
  Nyckelord :Wastewater treatment; Activated sludge process; Sludge bulking; Filamentous bacteria; Microthrix Parvicella; Ozone; Non specific bulking control;

  Sammanfattning : Slamsvällning orsakar stora problem i avloppsreningsverk med biologisk rening i aktivt slamprocesser. Slamsvällning orsakas av filamentösa (trådformiga) bakterier, som inverkar negativt på slammets sedimenteringsegenskaper. LÄS MER