Sökning: "Erik Wikberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Erik Wikberg.

 1. 1. Formation of an internationalization strategy - a case study of a startup software company

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Madeleine Gilborne; Niklas Fredriksson; Johannes Edlund Schygge; Jesper Wikberg; Erik Eklöw; Robin Feng; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. LOST IN TRANSLATION: Kommunikation förlorad i informationssystem

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Erik Wikberg; Philip Isell Lind af Hageby; [2009]
  Nyckelord :Communication models; Customer Relationship Management; CRM; China; Information systems;

  Sammanfattning : This study investigates communication and data in information systems. The paper deals, more specificly, with communication in a CRM-system implemented in a Swedish-founded company in Beijing, China. LÄS MER