Sökning: "Erik behrens"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Erik behrens.

 1. 1. Unga personers upplevelser av att leva med cystisk fibros : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Rebecca Glans; Erik Behrens; [2022]
  Nyckelord :cystic fibrosis; experience; child; adolescents; young adults; cystisk fibros; upplevelser; barn; ungdomar; unga vuxna;

  Sammanfattning : Introduktion: Cystisk fibros är en progressiv kronisk sjukdom. Att leva med cystisk fibros påverkar personens liv och personer med cystisk fibros har beskrivit att de upplever en försämrad livskvalitet med tidskrävande behandlingar, fysiska begränsningar och psykosociala påfrestningar vilka begränsar möjligheten till att leva livet fullt ut. LÄS MER

 2. 2. Från Make till Buy i Offentlig Sektor - Hur organiseras en myndighet för att leverera? : En fallstudie av Trafikverkets inköps- och upphandlingssektion

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Paulsson; Oskar Behrens; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER