Sökning: "Erik c-uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Erik c-uppsats.

 1. 1. Mäklarstudenternas val - En empirisk studie om vad som utgör en attraktiv arbetsgivare i mäklarbranschen utifrån studenters perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :David Söderholm; Jens Svensson; [2018]
  Nyckelord :attraktiv arbetsgivare; employer branding; fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : Titel: Mäklarstudenternas val – En empirisk studie om vad som utgör en attraktiv arbetsgivare i mäklarbranschen utifrån studenters perspektiv. Nivå: C-uppsats för kandidatexamen i Fastighetsvetenskap vid Malmö Universitet. LÄS MER

 2. 2. Det kompetenta barnet : En essä om olika sätt att uppfatta vad barns ”kompetens” är

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Morrissey Furehed Audrey; Nada Raouf; [2016]
  Nyckelord :competence; approach; understanding; reflection; influence; participation; Maria Montessori; Reggio Emilia; Child perspective and a child’s perspective.; kompetens; synsätt; förståelse; reflektion; inflytande; delaktighet; Maria Montessori; Reggio Emilia; Barnperspektiv barns perspektiv.;

  Sammanfattning : In this essay, we have investigated the concept of the “competent child”. Our dilemma is grounded in the fact that we adults have different opinions regarding what a “competent child” is. By this we, Audrey and Nada, mean that the term “competens” means different things depending on the context in which it occurs. LÄS MER

 3. 3. Bindningar och lösningar : En studie kring tematiken bunden/löst i Lars Ahlins roman Fromma mord

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Janna Söderberg; [2016]
  Nyckelord :Lars Ahlin; Fromma mord; Erik A Nielsen; Gunnar D Hansson; Ties; Liberations; Cooperation; Sacrifice; Prisoners; God and the Devil; Lars Ahlin; Fromma mord; Erik A Nielsen; Gunnar D Hansson; Bindningar; Lösningar; Samarbete; Offer; Fångar; Gud och Djävulen;

  Sammanfattning : Lars Ahlins’ Fromma mord (Pious murder) is an incredibly complex novel. Is it even possible to say what the deepest sense is about? Erik A Nielsen and Gunnar D. Hansson has presented reasonable interpretations in their analysis of Fromma mord. However, they have not necessarily right to all points, hence it is possible to draw other conclusions. LÄS MER

 4. 4. Tre år och sedan ut

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Dalal Esho; Erik Deliér; [2016]
  Nyckelord :Felval; Doxa; Studievägledning; Gymnasium; Careership;

  Sammanfattning : Författarna undersöker i denna C-uppsats hur studie- och yrkesvägledare ser på den treåriga gymnasieskolan utifrån frågeställningarna: Hur ser studievägledarna på elevers förutsättningar att göra ett tillfredsställande gymnasieval? Hur ser studievägledarna på gymnasieskolans flexibilitet i fråga om att hantera felval? Vilka uppfattningar finns bland studievägledare om fördelar och nackdelar med en längre gymnasietid än tre år? Studien är utförd med en kvalitativ metod och resultatet analyseras med hjälp av careershipsteorin kompletterad av Bourdieus begrepp doxa. Resultatet visar att vägledarna anser att det är svårare för praktiskt sinnade elever att ta sig igenom gymnasiet på ett tillfredsställande vis samt att gymnasieexamen anses mer av ett självändamål bland vägledare på gymnasiet än på Komvux. LÄS MER

 5. 5. Kvinnliga individer, manliga politiker En kvantitativ studie om valrörelsen 2014

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Erik Svensson; Anders Karlsson; [2015]
  Nyckelord :Kvinnliga; manliga; gestaltning; partiledare; gestaltningsteorin; valrapportering; valåret; jämställdhet; genus.;

  Sammanfattning : Titel: Kvinnor individer, manliga politiker. En kvantitativ studie om valrörelsen 2014  Författare: Erik Svensson och Anders Karlsson  Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap C-uppsats, MK032G, Hösttermin 2014 Antal ord: 9 001 Problemformulering: I Sverige är medierna den viktigaste informationskällan för att ta till sig information om politik och samhällsfrågor. LÄS MER