Sökning: "Erik gustavsson"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Erik gustavsson.

 1. 1. The Automatisation and Its Impact on the Swedish Labour Market : A Qualitative Study on how Automatisation within the Retail Market Contributes to the Job Polarisation in Sweden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Erik Gustavsson; Sebastian Bhiladvala; Carl Larsson; [2018]
  Nyckelord :Automatisation;

  Sammanfattning : The automatisation process that occurs within the Swedish retail market today is taking place at a higher rate than ever before. Previous research show how automatisation leads to both higher efficiency and productivity within the industry. LÄS MER

 2. 2. Vad är drivkraften bakom användningen av tredjepartstjänster till spel? : A case of Pokémon Go

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik; Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Erik Gustavsson; Daniel Hidesten; [2017]
  Nyckelord :Tredjepartstjänster; spel;

  Sammanfattning : In addition to the rise of digital games in all their forms, users often engages in existing services or even develops new external services. These external services often comes in forms of forums, mobile applications developed with a certain function in focus and applications dedicated to provide users with certain information. LÄS MER

 3. 3. Miljövänliga inköp i dagligvaruhandel : En jämförande studie av publika hållbarhetsredovisningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Arbnora Dervishaj; Erik Lingegård; Anton Lindén Persson; [2017]
  Nyckelord :Sustainability reports; Grocery trade; Logistics; Purchase; Environment; Framework; Assortment; Transport; Suppliers; Hållbarhetsredovisning; Dagligvaruhandel; Logistik; Inköp; Miljö; Ramverk; Sortiment; Transport; Leverantörer;

  Sammanfattning : Titel: Miljövänliga inköp i dagligvaruhandel - En jämförande studie av publika hållbarhetsredovisningar i dagligvaruhandel Kurs: Ämnesfördjupande arbete i logistik, 2FE25E, VT-17 Författare: Arbnora Dervishaj, Anton Lindén Persson, Erik Lingegård Handledare: Åsa Gustavsson Bakgrund: Hållbarhet beskrivs utifrån tre dimensioner; miljö, social och ekonomi. De utvecklade kraven på de miljömässiga dimensionerna sätter press på verksamheter att ta ett större miljöansvar. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering av lager för produkter i arbete : Fallstudie på Proton Lighting

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Erik Karlsson; Faton Leku; Jeppe Lindström; [2016]
  Nyckelord :Work in process; inventory; inventory layout; make-to-order; make-to-stock; article placement; Produkter i arbete; lager; lagerlayout; make-to-order; make-to-stock; artikelplacering;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats i logistik för Civilekonomprogrammet (15 hp) Linnéuniversitetet, 2FE25E, VT16 Författare: Erik Karlsson, Faton Leku & Jeppe Lindström Handledare: Hana Hulthén Examinator: Åsa Gustavsson Titel: Effektivisering av lager för produkter i arbete Bakgrund: Ett tillverkningsföretag har ofta flera varianter av lager som till exempel färdigvarulager, säkerhetslager och produkter i arbete-lager. Produkter i arbete brukar benämnas som PIA. LÄS MER

 5. 5. Efficent data communication between a webclient and a cloud environment

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Erik Stenlund; Kit Gustavsson; [2016]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER