Sökning: "Erik nilsson Örebro"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Erik nilsson Örebro.

 1. 1. Vd:s ersättning och företags lönsamhet : En studie om sambandet mellan ersättning till verkställande direktör och företags lönsamhet för bolag på OMXS30

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Erik Bell; Carl Nilsson; David Uddmyr; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att leda funktionärer under sportevenemang

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Erik Nilsson; Jacob Olson; Zacharias Rosell; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Barriärer vid Lean-implementering - Prestationsmåttssystemets roll och betydelse

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Kim Fredlund; Erik Nilsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Kärlek kommer! : En undersökning av etnicitetsrepresentation i en svensk reklamföljetong

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Erik Frykholm Nilsson; Karl Gadd; [2017]
  Nyckelord :Reklam; stereotyp; etnicitet; följetong; ”vi och dem”; semiotik; representation;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker om karaktärerna i Comviqs populära reklamföljetong om kioskägaren Karim utsatts för någon form av reduktion och/eller stereotypisering baserad på etnicitet. Med en teoretisk ansats från verk av erkända forskare som studerat stereotyper, representation, svensk film och media bland annat, har det empiriska materialet, reklamföljetongen, analyserats enligt den semiotiska traditionen. LÄS MER

 5. 5. Du måste våga! : En kvalitativ studie om blyga elever och trumundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Musikhögskolan

  Författare :Erik Nilsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER