Sökning: "Erik svärd"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Erik svärd.

 1. 1. Makt, rikedomar och kontakter - en rumslig analys av svärd i norra Sverige

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Erik Nygren Wåhlin; [2020]
  Nyckelord :Sword; swords; northern Scandinavia; Iron Age; Vendel Period; Viking Age; archaeology; Svärd; norra Skandinavien; Norrland; järnålder; vendeltid; vikingatid; arkeologi;

  Sammanfattning : The inland of northern Scandinavia has received more attention in archaeological research in recent years than before. This has among other things resulted in a better understanding of the trading systems within Iron Age Scandinavia and highlighted the importance of raw materials produced in the boreal regions. LÄS MER

 2. 2. Svärdens makt : Gustav Vasas rikssvärd

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :David Cederqvist; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Svärd är vapen. Svärd är också mytomspunna föremål som getts djupa symboliska innebörder och den äldre litteraturen är full av magiska svärd. LÄS MER

 3. 3. Att odla fram ny teknik : Web of Things och tillsammansodling i friska vindar

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Holgersson Torbjörn; Svärd Tommi; [2018]
  Nyckelord :Web of Things; Community gardening; Things; Entity; Culture; Web of Things; Tillsammansodling; Ting; Entitet; Kultur;

  Sammanfattning : Abstrakt   Nyckelord: Web of Things, Tillsammansodling, Ting, Entitet, Kultur   I undersökningen går vi igenom hur ting kan existera inom olika plan av vårt medvetande och även hur teknologin inom Web of Things (WoT*) kan agera som en entitet inom ett fenomen såsom tillsammansodling. De metoder som valts för att undersöka fenomenet är Brainstorm, Att flytta gränser och De sex tänkarmössorna. LÄS MER

 4. 4. Elektromagnetiska fälts påverkan hos personer i dess närhet

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Erik Svärd; [2017]
  Nyckelord :Elektromagnetiska fält;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Grammatical gender in New Guinea

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för allmän språkvetenskap

  Författare :Erik Svärd; [2015]
  Nyckelord :agreement; grammatical gender; indexation; New Guinea; Papuan languages; typology; grammatiskt genus; indexering; kongruens; Nya Guinea; papuanska språk; typologi;

  Sammanfattning : The present study investigates the gender systems of 20 languages in the New Guinea region, an often overlooked area in typological research. The languages were classified with five criteria used by Di Garbo (2014) to classify gender systems of African languages. LÄS MER