Sökning: "Erik wide g"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Erik wide g.

 1. 1. Utveckling av ett verktyg för automatisk framtagning av konstruktionsunderlag för småskaligt vindkraftverk

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Industriell miljöteknikTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Industriell miljöteknikTekniska högskolan

  Författare :Rockström Rockström; Erik Lindberg; [2013]
  Nyckelord :Automatisk konstruktion; småskalig vindkraft; produktutveckling; excel; spreadsheet converter; utveckling av verktyg; hemsida;

  Sammanfattning : Att ta fram ett konstruktionsunderlag för ett småskaligt vindkraftverk som vanlig användare är en tidskrävande process och professionell hjälp kan behövas. Ett verktyg som automatiskt genererar ett sådant underlag skulle medföra stora tidsbesparingar samtidigt som det går att använda på egen hand. LÄS MER

 2. 2. Konsekvenser för företaget och dess riskhantering från ökad samordning av HSEQ-områdena - En vägledande utvärderingsmodell

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Erik Mattsson; David Wimmercranz; [2009]
  Nyckelord :ERM; Ledningssystem; HSEQ; Samordning; Riskhantering; Holism; Nyckeltal; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Most businesses today employ risk management systems as a part of their daily activity. Traditionally this is being done using a silo based approach for each field of the enterprise e.g. one system is being applied to safety management and another to quality management. LÄS MER

 3. 3. GPS Precise Point PositioningAn Investigation in Reachable Accuracy

  Master-uppsats, KTH/Geodesi och satellitpositionering

  Författare :Erik Trehn; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Accurate positioning is very important in many various applications. Today one of the mostused methods for this is DGPS, i.e. relative positioning. LÄS MER