Sökning: "Erika Åkerström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Erika Åkerström.

 1. 1. ”Drevet går” : En kvalitativ studie om Cancel-kultur och kriskommunikation

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Erika Åkerström; Michaela Engstrand; [2021]
  Nyckelord :Drev; Cancel-kultur; Media; Kriskommunikation; Diskurs;

  Sammanfattning : Cancel-kultur är ett nytt begrepp som är en kultur där huvudsyftet när någon begått ett misstag, är att direkt hänga ut personen och få denne exempelvis uppsagd från sitt arbete eller utestängd från en specifik miljö. Det startar oftast med ett drev i sociala medier, vilket innebär att en person har blivit uthängd och leder till en snöbollseffekt där hatet mot denna person snabbt eskalerar. LÄS MER

 2. 2. Korsningen Industrigatan-Östgötagatan i Linköping : analys och åtgärder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Författare :Erika Åkerström; [2004]
  Nyckelord :Technology; Capcal; Korsningar; Trafiksignaler; Cirkulationsplatser; Belastningsgrad; Intersections; Signalcontrol; Roundabouts; Degree of saturation; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : Trafiksystemet i Linköpings tätort bygger på två ringar, Y-ringen (yttre) och C- ringen (centrum), vilkas syfte är att avlasta stadens olika centrala delar. Den signalreglerade korsningen Industrigatan-Östgötagatan är en del av den så kallade Y-ringen och under vissa tider på dygnet finns det risk för köbildning. LÄS MER