Sökning: "Erika Anderskär"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erika Anderskär.

  1. 1. Inkrementell responsanalys av Scandnavian Airlines medlemmar : Vilka kunder ska väljas vid riktad marknadsföring?

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statistik och maskininlärning; Linköpings universitet/Statistik och maskininlärning

    Författare :Erika Anderskär; Frida Thomasson; [2017]
    Nyckelord :uplift models; incremental response analysis; net lift models; lasso regression; logistic regression; inkrementell responsanalys; lassoregression; logistisk regression;

    Sammanfattning : Scandinavian Airlines has a large database containing their Eurobonus members. In order to analyze which customers they should target with direct marketing, such as emails, uplift models have been used. LÄS MER