Sökning: "Erika Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden Erika Andersson.

 1. 1. Äldres upplevelser av ensamhet: en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Erika Andersson; Camilla Wikholm; [2021]
  Nyckelord :Elderly people; experience; loneliness; Ensamhet; upplevelse; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ensamhet är ett växande problem i samhället och särskilt bland den äldrebefolkningen. Ensamhet symboliseras som en upplevelse och kan vara ett frivilligt eller ofrivilligt val. Tidigare forskning har visat att ofrivillig ensamhet kan medföra negativa hälsoeffekter. Syfte: Att beskriva äldres upplevelser av ensamhet. LÄS MER

 2. 2. Hur text, bild och bildtext samspelar i NO-läroböcker för årskurs 1–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Erika Törnlycke Brobeck; Jaquline Andersson; [2021]
  Nyckelord :: bild och text; samstämmighet; läroboksanalys; lärobok; innehållsanalys; NO; åk 1–6;

  Sammanfattning : Läroböcker är grunden för undervisningen för många elever, framför allt inom de naturorienterande ämnena. Samspelet mellan text, bild och bildtext påverkar till stor del elevers intryck och förståelse för ämnesinnehållet i läroböcker. LÄS MER

 3. 3. Barns möjligheter till lärande om och med kroppen genom fysisk rörelse : En kvalitativ intervjustudie om förskollärares arbetssätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Erika Andersson; [2021]
  Nyckelord :Biologi; Fysisk rörelse; Förskolan; Människokroppen; Undervisning;

  Sammanfattning : Biologi är ett stort ämne i naturvetenskap där läran om människokroppen inkluderas. Men på vilket sätt får barnen i förskolan lära sig om människokroppen? En viktig kompetens att få vetskap om i förskolan är människokroppens funktion för att må bra som människa. LÄS MER

 4. 4. Manifestation av annanhet : ståuppkomik i förhållande till maktrelationen mellan norm och avvikelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Erika Andersson; [2020]
  Nyckelord :Ståuppkomik; Humor; Stand-up comedy; Karneval; Kategorisering; Norm; Avvikande; Stigma; Social Sciences;

  Sammanfattning : När komiker skämtar gör de ofta det utifrån personliga erfarenheter och egenskaper. De egenskaper som främst lyfts fram på ståuppscenen kan klassas som normavvikande. Skämten bygger ofta på att komiker utifrån normavvikande egenskaper kommenterar och problematiserar sitt förhållande till normen och samhället. LÄS MER

 5. 5. Kooperativt lärande och NO

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jaquline Andersson; Erika Törnlycke Brobeck; [2020]
  Nyckelord :biologi; fysik; kemi; kollaborativt lärande; kooperativt lärande; No;

  Sammanfattning : Kooperativt lärande är populärt ute på skolorna i Sverige och har enligt forskning positiva effekter för elevers lärande i allmänhet. Syftet med den här litteraturöversikten var att undersöka frågeställningen; Hur påverkas elevers lärande i NO av ett kooperativt arbetssätt? För att besvara frågeställningen genomfördes därmed en litteraturöversikt med fokus på aktuell forskning. LÄS MER