Sökning: "Erika Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden Erika Andersson.

 1. 1. Manifestation av annanhet : ståuppkomik i förhållande till maktrelationen mellan norm och avvikelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Erika Andersson; [2020]
  Nyckelord :Ståuppkomik; Humor; Stand-up comedy; Karneval; Kategorisering; Norm; Avvikande; Stigma; Social Sciences;

  Sammanfattning : När komiker skämtar gör de ofta det utifrån personliga erfarenheter och egenskaper. De egenskaper som främst lyfts fram på ståuppscenen kan klassas som normavvikande. Skämten bygger ofta på att komiker utifrån normavvikande egenskaper kommenterar och problematiserar sitt förhållande till normen och samhället. LÄS MER

 2. 2. Kooperativt lärande och NO

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jaquline Andersson; Erika Törnlycke Brobeck; [2020]
  Nyckelord :biologi; fysik; kemi; kollaborativt lärande; kooperativt lärande; No;

  Sammanfattning : Kooperativt lärande är populärt ute på skolorna i Sverige och har enligt forskning positiva effekter för elevers lärande i allmänhet. Syftet med den här litteraturöversikten var att undersöka frågeställningen; Hur påverkas elevers lärande i NO av ett kooperativt arbetssätt? För att besvara frågeställningen genomfördes därmed en litteraturöversikt med fokus på aktuell forskning. LÄS MER

 3. 3. Frekvensen av mellanmål hos motionstränande individer : En kvantitativ tvärsnittsstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Erika Andersson; Andrea Kondiz; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare studier har påvisat samband mellan träning och kost. Ett optimalt energiintag bör eftersträvas vid regelbunden träning där såväl frekvensen samt val av mellanmål kan spela en stor roll. LÄS MER

 4. 4. En beskrivande litteraturstudie om patienters erfarenheter kring sexuellt samliv vid hjärtsjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Erika Andersson; Anna Desurmont; [2020]
  Nyckelord :Erfarenheter; Hjärtsjukdom; Information; KASAM; Sexuellt samliv;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Ungefär två miljoner människor i Sverige är drabbade utav en hjärtsjukdom, vilket innebär att det är den vanligaste orsaken att dö av. Hjärtsjukdomar kan vara hjärtinfarkt, hjärtklaffssjukdom, hjärtrytmrubbningar, hjärtsvikt, hjärtstopp och kärlkramp. LÄS MER

 5. 5. Svenskämnesperspektiv och undervisningstraditioner : En didaktisk analys av högskoleförberedande och yrkesförberedande läroböcker i svenska 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Erika Andersson; [2020]
  Nyckelord :läromedelsanalys; svenskämnesperspektiv; undervisningstraditioner; svenska 1; läroplansteori; innehållsanalys; observationsschema;

  Sammanfattning : Historiskt sett har olika undervisningsformer använts parallellt för olika samhällsgrupper i ämnet svenska. Syftet med denna uppsats är att analysera yrkesförberedande och högskoleförberedande läroböcker i svenska 1 på gymnasiet för att se hur ämnet svenska framställs i dessa utifrån olika svenskämnesperspektiv och undervisningstraditioner. LÄS MER