Sökning: "Erika Andrén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erika Andrén.

  1. 1. Bokläsning i förskolan, merän bara läsvila?

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

    Författare :Erika Andrén; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Att pedagoger läser tillsammans med barnen sker varje dag. Men denna aktivitet är sällan något som det reflekteras över. Tidigare forskning visar att bokläsning i förskolan ofta används i syfte att barnen ska vila eller inte störa de yngre barnen som sover. LÄS MER