Sökning: "Erika Brandt"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Erika Brandt.

 1. 1. Varumärkets betydelse vid köp av kläder på internet : Ur ett konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Erika Brandt; Frida Dahl; [2015]
  Nyckelord :Varumärke; E-handel; Sökprocess; Motiv till köp; Upplevd risk; Varumärkets betydelse;

  Sammanfattning : E-handeln ökar ständigt och inte minst när det kommer till klädbranschen. Konsumenter värderar tillgängligheten och utbudet som internet erbjuder. Dock upplever konsumenter en större risk med att handla på internet jämfört med en fysisk butik. Det beror på att den fysiska interaktionen mellan produkt och konsument försvinner. LÄS MER

 2. 2. "Det är dubbelt så kul som svenska och alla andra ämnen" : Elevers förhållningssätt till matematikundervisning i relation till läroplanen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information; Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Ulrik Brandt Heedman; Erika Leijon; [2011]
  Nyckelord :mathematics; mathematics teaching; students; perceptions; experience; meaningfulness; qualitative content analysis; matematik; matematikundervisning; elever; uppfattningar; erfarenhet; meningsfullhet; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : På hösten 2011 beslutade regeringen att göra en satsning på matematik i skolan på grund av elevers sjunkande resultat. Detta sett i ett internationellt perspektiv. Satsningen gick bland annat ut på fler undervisningstimmar samt kompetensutveckling till lärare. LÄS MER

 3. 3. ”Man vill ju ha all hjälp man kan få…” En jämförelse mellan svenska och svensk-arabiska föräldrars syn på logopedisk intervention

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Sara Brandt; Erika Ljung; [2007]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en del i ett större projekt där arabisktalande och svensktalande föräldrar till barn med språkstörning som fortsatt respektive avbrutit logopedisk intervention intervjuas. Uppsatsen är en jämförande studie mellan svenska och svensk-arabiska föräldrar till barn med språkstörning som haft logopedkontakt i Malmö. LÄS MER