Sökning: "Erika Erkus"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erika Erkus.

  1. 1. Inskolning : En undersökning av inskolningen på 70-talet och idag

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Erika Erkus; [2012]
    Nyckelord :Introduction; attachment theory; guardians; 70s; preschool.; Inskolning; anknytningsteorin; vårdnadshavare; 70-tal; förskola;

    Sammanfattning : The enquiry of this work is to look at introduction to preschool in the 1970s and today. The work examines what four books, two from each time period says about introduction, and the guardian's role in their child's introduction. LÄS MER