Sökning: "Erika Grönholm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erika Grönholm.

  1. 1. Sjuksköterskans bemötande av kvinnor i den aktura fasen av hjärtinfarkt : en litteraturstudie

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur; Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur; Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur

    Författare :Sandra Grönholm; Linda Gustafsson; Erika Ulvemark; [2004]
    Nyckelord :Omvårdnad; Sjuksköterska; Hjärtinfarkt; Kvinnor;

    Sammanfattning : .... LÄS MER