Sökning: "Erika Hasselqvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Erika Hasselqvist.

 1. 1. Gränsen i EU:s migrationspolitik: En studie av EU:s migrationspolitik och gränserna som migrationen korsar

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Erika Hasselqvist; [2009]
  Nyckelord :Borders; Migration; European Union; Securitization; Discourse analysis.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis examines the European Union’s policy on migration into the union by third country nationals and how this policy affects the borders of the union. The theoretical foundation is in securitization and the notion that security threats are formed by the choice to treat a question as a security concern. LÄS MER

 2. 2. Omvärldens agerande vid grova brott mot de mänskliga rättigheterna i Afrika.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Erika Hasselqvist; Louise Ardermark; [2006]
  Nyckelord :Förenta Nationerna; Humanitär kris; Folkmord; Rwanda; Darfur; Sudan; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Genom att utgå från Graham Allisons modell Organisational Behavior undersöker denna uppsats huruvida FN:s agerande vid grova brott mot mänskliga rättigheter, så som folkmord, förändrats på en tioårsperiod. Då FN inte är den ende aktör vid sådana kriser har vi valt att studera hur regionala organisationer (Organisationen för Afrikansk enhet/Afrikanska Unionen) samt enskilda stater ( USA) agerat i samma fall. LÄS MER