Sökning: "Erika Holmström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Erika Holmström.

 1. 1. Samspel och kontinuitet i lärande : en intervjustudie med förskollärare och lärare med fokus på kontinuitet i lärandet för elever i behov av särskilt stöd vid övergången från förskoleklass till årskurs 1.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Erika Karbone Holmström; [2017]
  Nyckelord :elever i behov av särskilt stöd; kontinuitet i lärande; övergången;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Den svenska bredbandsstrategin : Ett delat ansvar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Erika Holmström; [2015]
  Nyckelord :socialt kapital; bredbandsstrategi; landsbygds; ansvarsfördelning; inkludering exkludering;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen besvarar frågan om hur den svenska bredbandsstrategin är tänkt att förverkligas och hur ansvarsfördelningen ser ut mellan de inblandade aktörerna. Uppsatsen undersöker även mer specifikt hur ansvarsfördelningen och hanteringen ser ut gällande inkludering och exkluderingen vid deltagandet i byanäten. LÄS MER