Sökning: "Erika Ingvarsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erika Ingvarsson.

  1. 1. Förhörsmetodik, för att säkerställa trovärdig, korrekt och tillförlitlig information i en förhörssituation

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

    Författare :Mona Andersson; Erika Ingvarsson; [2004]
    Nyckelord :Polisens organisation och utrustning - Strategi taktik operation;

    Sammanfattning : Bakgrunden till denna rapport är att få en fördjupad kunskap inom ämnet förhörsmetodik. Syftet är att belysa de detaljer som förutsätter ett lyckat förhör och vilket säkerställer trovärdig, korrekt och tillförlitlig information. LÄS MER