Sökning: "Erika Jakobsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Erika Jakobsson.

 1. 1. Barnmorskors erfarenheter av diskriminering i förlossningsvården : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Carolina Borslöv; Erika Jakobsson; [2022]
  Nyckelord :Delivery care; discrimination; experience; midwife; Barnmorska; diskriminering; erfarenheter; förlossningsvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alla människor har rätt till sjukvård på lika villkor, trots detta förekommer diskriminering och vården är inte jämlik för alla. Både personal och patienter kan utsättas för olika typer av diskriminering. Kvinnor som har negativa vårderfarenheter avvaktar med att söka vård på grund av rädsla för att bli diskriminerade. LÄS MER

 2. 2. Hur kan man inte vilja ha barn? En innehållsanalys av frivillig barnlöshet på Familjeliv.se

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Trixie Jaala Thuresson; Erika Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :Voluntary childlessness; Heteronormativity; Pronatalism; Stigmatization;

  Sammanfattning : There is a general notion that everyone wants to have children and most people probably will have children during their lives. Others do not have children and consider themselves voluntarily childless. About five percent of the population of Sweden claim to not want to have children. LÄS MER

 3. 3. Blivande förstagångspappors förväntningar inför förlossningen

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Erika Bernvik; Ebba Jakobsson van Stam; [2018]
  Nyckelord :childbirth; expectation; father; midwife; support; transition; barnmorska; förlossning; förväntning; pappa; stöd; transition;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förlossning är en del av transitionen till föräldraskap. Transitionen underlättas genom professionellt stöd. I barnmorskors ansvarsområde ingår det att ge stöd. Det som påverkar pappors förlossningsupplevelser är bland annat professionellt stöd och förväntningar. LÄS MER

 4. 4. Erfarenhetsåterföring i byggbranschen- En kvalitativ studie med utgångspunkt från prefabricerade moduler

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

  Författare :Erika Mårtensson; Embla Jakobsson; [2017]
  Nyckelord :erfarenhetsåterföring; badrumsmoduler; förbättringsarbete; kvalitet; kunskapshantering; kunskapsöverföring; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : To be able to cover future needs, in regards to urbanization and an increasing population, the construction industry must to a greater extent meet demands. One way to increase the production rate is by increasing the level of prefabrication and industrial building. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelse av lidande relaterat till cytostatikabehandlingen vid bröstcancer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Erika Bernvik; Ebba Jakobsson van Stam; [2016]
  Nyckelord :Breast cancer; chemotherapy; experience; suffering; women; Bröstcancer; cytostatika; kvinnor; lidande; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och en vanlig behandlingsmetod är cytostatika, vilken kommer med ett flertal biverkningar. Lidande kategoriseras i tre olika former. Etiska principer används vid ställningstagande av behandling. LÄS MER