Avancerad sökning

Hittade 4 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Livskvalitet och sexuell hälsa efter amputation av extremitet. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Erika Faritzson; Linn Josefsson; [2016]
  Nyckelord :Amputation; livskvalitet; sexuell hälsa; protes; kommunikation; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Amputation av extremitet har visat sig ha en påverkan på livskvalitet och sexuell hälsa. Syftet med studien var att belysa aspekter som påverkar patienter med amputerad extremitets livskvalitet och sexuella hälsa. En litteraturstudie har genomförts där totalt tio vetenskapliga artiklar har inkluderats och analyserats. LÄS MER

 2. 2. An adaptation of the WLC approach for a make-to-order company with long lead times

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Erika Ornstein; Carolina Josefsson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Make-to-order and engineer-to-order companies often have few standard products and a demand that is hard to predict. To get orders the company gives quotations and competes for the customers. LÄS MER

 3. 3. ”I´d like to see you in a silk dress so I could tear it off you” : En studie kring representation av genus och sexualitet i serien Game Of Thrones

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Disa Yttermyr Sütt; Erika Sundman; [2014]
  Nyckelord :Game of Thrones; sexualitet; sex; genus; makt; implicita; explicita; narratologi manligt; kvinnligt;

  Sammanfattning : AbstraktSyftet med denna uppsats är att genom ett motiverat urval av sex-scener undersöka representationen av sexualitet och genus i serien Game of Thrones. Vidare undersöks hur hierarkin skiljer sig åt mellan man och kvinna och vilken funktion det sexuella innehållet har. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsarbetets inverkan vid val av arbetsgivare

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Carolina Josefsson; Erika Ornstein; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I och med övergången från industrisamhälle till kunskapssamhälle har de anställdas kompetens blivit allt viktigare. Konkurrensfördelen har gått från att ligga i företagetskapital och fysiska tillgångar till att finnas hos de anställda och i deras prestationer. LÄS MER