Sökning: "Erika Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Erika Larsson.

 1. 1. Direktmarknadsföring via sociala medier : Sambandet mellan relation och personlig integritet

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Felicia Larsson; Erika Andersson; [2018]
  Nyckelord :Social media; personal integrity; direct marketing; relationship marketing; Sociala medier; personlig integritet; direktmarknadsföring; relationsmarknadsföring;

  Sammanfattning : Bakgrund:För företag är sociala medier en stor marknadsföringsplats som blir allt viktigare. Samtidigt som detta, utifrån ett företagsperspektiv upplevs som en effektiv marknadsföringskanal, så är det inte säkert att konsumenter ser det på detta viset då detta kan inkräkta på deras personliga integritet. LÄS MER

 2. 2. Kommunikation vid afasi - hinder och möjligheter : -En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Emma Alamattila; Erika Larsson; [2017]
  Nyckelord :Afasi; Kommunikation; Kunskap; Litteraturöversikt; Patient; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas årligen cirka 12 000 personer av afasi. Afasi kan uttrycka sig i olika former såsom expressiv, impressiv och global afasi. De kommunikationssvårigheter som patienten lider av kan leda till känsla av meningslöshet och frustration. LÄS MER

 3. 3. ”Barnen serverar ett smörgåsbord, sen är det upp till oss pedagoger vad vi väljer att plocka upp” : En kvalitativ studie om förskollärares arbete med barns tankar om döden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Erika Larsson; Märta Ekman; [2016]
  Nyckelord :Döden; livsfrågor; barns erfarenheter; Lpfö 98 16; förskollärare; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte är att erhålla kunskap om hur förskollärare upplever att barns tankar om döden kan komma till uttryck, samt hur arbetet med döden kan utformas i förskolan. Syftet med studien är även att vidare diskutera vilka faktorer som kan inverka på hur arbetet ter sig. LÄS MER

 4. 4. Gilla mig, jag är känd! : En studie av hur fyra kända svenska profiler använder Instagram i sitt personliga varumärkesbyggande.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Johanna Svensson; Erika Savander; [2016]
  Nyckelord :personligt varumärke; kommunikationsstrategier; sociala medier; Instagram; självpresentation; identitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar öka förståelsen för individers identitetsskapande på den sociala medie-plattformen Instagram. Som digital kanal fyller den en viktig funktion för marknadskommunikation i dagens samhälle. Vem som helst kan numera driva marknadsföring online, privatpersoner som företag. LÄS MER

 5. 5. En studie om pedagogers förhållningssätt till förskolans miljö och material

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Erika Larsson; Julia Forsberg; [2016]
  Nyckelord :Barnsyn; lärande; Läroplanen för förskolan; material; miljö; pedagogers förhållningssätt; pedagogiskt uppdrag.;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte handlar om att beskriva pedagogers uppfattningar kring vadmiljön och materialet har för betydelse i förskolan. Vi har genom kvalitativaintervjuer med 9 pedagoger från 5 olika förskolor gjort en studie där vi ringat intre teman som vi upplevde var avgörande för hur förskolans miljöer fungerade. LÄS MER