Sökning: "Erika Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Erika Larsson.

 1. 1. Lärares, speciallärares och specialpedagogers upplevelser av arbete och samarbete kring lässvårigheter på gymnasiet : En kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Erika Olofsson; Erika Larsson; [2020]
  Nyckelord :Rutiner; kartläggning; screening; språkliga svårigheter; anpassningar; intervention;

  Sammanfattning : The aim of the study is to examine how Swedish teachers, special needs teachers and special education teachers experience cooperation in assessments and pedagogical practices towards upper secondary school students facing reading difficulties. We also aim to investigate how these pedagogues experience cooperation in providing appropriate support for these students. LÄS MER

 2. 2. Har hållbarhetslagen förbättrat företagens hållbarhetsrapporter? - En jämförelse av kvaliteten på hållbarhetsrapporter innan och efter införandet av obligatorisk hållbarhetsrapportering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erika Larsson; Sara Palmér; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhetslagen; kvalitet; hållbarhetsrapport; obligatorisk rapportering; reglering.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Har hållbarhetslagen förbättrat företagens hållbarhetsrapporter? - En jämförelse av kvaliteten på hållbarhetsrapporter innan och efter införandet av obligatorisk hållbarhetsrapportering Seminariedatum: 17 januari 2020 Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng. Författare: Erika Larsson och Sara Palmér Handledare: Rolf Larsson Fem nyckelord: Hållbarhetslagen, kvalitet, hållbarhetsrapport, obligatorisk rapportering, reglering. LÄS MER

 3. 3. Inventering av rikkärrsindikerande kärlväxter i ett mindre område i Store Mosse nationalpark

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Erika Stenmark; [2020]
  Nyckelord :myr; rikkärr; kärr; Jönköpings län; Kävsjön;

  Sammanfattning : Rikkärr är en typ av kärr med en hög artrikedom och ett ständigt tillflöde av baskatjoner. Rikkärren är ofta beroende av mänsklig påverkan i form av hävd för att inte växa igen och försvinna. På grund av förändrade jordbruksmetoder är rikkärr därför ofta hotade. LÄS MER

 4. 4. Feminism som handelsvara : En semiorisk analys av Estrids kommunikation på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Erika Larsson; Lisa Reinholdsson; [2020]
  Nyckelord :feminism; stereotypes; corporate social responsibility; femvertising; pinkwashing;

  Sammanfattning : Each day we’re exposed to advertisement with various commercial messages. It therefore becomes important for companies to stand out from the crowd in order to catch consumers’ attention. In line with the success of feminism, many companies have chosen to engage in the issue of equality and women’s rights. LÄS MER

 5. 5. Röda sörjor med gapande munnar : En undersökning om hur den döda kvinnan beskrivs i tre svenska deckare från 2000-talet

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Erika Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Stieg Larsson; Mons Kallentoft; Lars Kepler; Maria Nikolajeva; swedish crime fiction; sexual violence; dead women; Stieg Larsson; Mons Kallentoft; Lars Kepler; Maria Nikolajeva; svenska deckare; sexuellt våld; döda kvinnor;

  Sammanfattning : This essay aims to examinate how the dead woman is described in three swedish crime fiction- novels. The novels included in my study is Stieg Larsson ́s Män som hatar kvinnor, Mons Kallentoft ́s Den femte årstiden and Lars Kepler ́s Stalker. LÄS MER