Sökning: "Erika Lingersjö"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erika Lingersjö.

  1. 1. Kalmar- Upplevelser året om! : En studie av möjligheterna för Kalmar att bli en åretrunt-destination

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

    Författare :Erika Lingersjö; Zara Vahlin; [2013]
    Nyckelord :Kalmar; destinationutveckling; säsongsförlängning; samarbete; marknadsföring;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att kartlägga vilka möjligheter som finns för att Kalmar i framtiden ska bli en åretrunt-destination. Metod: För att få bästa möjliga utfall av vår studie har ansatsen i den här studien varit induktiv då vi valde att studera verkligheten, utan att styras av redan befintliga teorier. LÄS MER