Sökning: "Erika Ljungberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Erika Ljungberg.

 1. 1. "Men det är ju bara tjejer som kan vara Lucia!" : - Förskolans värld i bilderböcker utifrån ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Elin Jensen; Erika Ljungberg; [2019]
  Nyckelord :Picture books; gender; gender patterns; stereotype; preschool; Bilderböcker; genus; könsroller; stereotyp; förskola;

  Sammanfattning : The starting point for this study is to analyze and explore representations of gender in picturebooks depicting preschool. The Swedish preschool works after the curriculum, where workwith gender is included, and with values that should reflect the practice. This work should bemediated by those who are active in the preschool. LÄS MER

 2. 2. Men det är ju bara tjejer som kan vara lucia : Förskolans värld i bilderböcker utifrån ett hgenusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Erika Ljungberg; Elin Jensen; [2019]
  Nyckelord :Bilderböcker; genus; könsroller; stereotyp; förskola;

  Sammanfattning : Abstract The starting point for this study is to analyze and explore representations of gender in picture books depicting preschool. The Swedish preschool works after the curriculum, where work with gender is included, and with values that should reflect the practice. This work should be mediated by those who are active in the preschool. LÄS MER

 3. 3. Samma kunder, men olika grad av tystnadsplikt - Om skillnaden mellan revisorns och redovisningskonsultens sekretessregler

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Wendemar; Erika Ljungberg; Alice Agbere; [2015]
  Nyckelord :Tystnadsplikt; Redovisning; Revision; Hemligheter; Informationsutbyte; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Hur påverkas informationsutbytet mellan revisorer och redovisningskonsulter av skillna-derna i tystnadsplikt? Metod: Studien har gjorts med kvalitativa intervjuer. Ett romantiskt synsätt antogs vid intervju-erna för att skapa ett förtroende inför den intervjuade och på så sätt få fram ytterligare inform-ation om problematiken. LÄS MER

 4. 4. Paddagogik. iPad som pedagogiskt verktyg i förskolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Erika Ljungberg; [2012-05-28]
  Nyckelord :iPad; paddagogik; surfplatta; implementering; IKT; förskola;

  Sammanfattning : .... LÄS MER