Sökning: "Erika Meding"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Erika Meding.

 1. 1. Faktorer för att uppnå en framgångsrik samverkan mellan IT och verksamhet En kvalitativ fallstudie av implementering av ett interorganisatoriskt IT-system inom den svenska hälso- och sjukvården

  Magister-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Erika Meding; [2015-10-15]
  Nyckelord :Alignment; IT-investment; collaboration; inter-organizational systems; implementation; IT; organization; organizational development;

  Sammanfattning : IT is a big part of every organization and because of this a very important aspect of the dailywork processes and could generate great advantages for organizations. For an investment inIT to generate advantages it’s not enough to solely invest in technology but the organizationalso needs to focus on how users and the organization uses the technology. LÄS MER

 2. 2. En analys av IT-stödets inverkan som framgångsfaktor vid projektledning

  Kandidat-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Erika Meding; [2013-09-20]
  Nyckelord :IT-verktyg; IT-stöd; projektledning; tidsplanering; budgetuppföljning; scope;

  Sammanfattning : IT is a natural part of the work today when it comes to projects. There are many aspects that are wholly or partly dependent on IT support actions to proceed efficiently. Although there is still situations where IT is deselected as a tool. LÄS MER