Sökning: "Erika Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden Erika Nilsson.

 1. 1. Rekrytering av kvinnor & deras förutsättningar på mansdominerade yrkesprogram - En kvalitativ intervjuundersökning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anni Borgman; Erika Nilsson; [2019]
  Nyckelord :kvinnor; mansdominerade miljöer; normer; yrkesnämnder; yrkesprogram; women; male-dominated environments; norms; trade councils; vocational programs;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar problematiken kring det låga antalet kvinnor i el-, bygg- och fordonsbranschen. Undersökningen som gjorts vid uppsatsskrivandet sticker ut genom att visa yrkesnämndernas perspektiv på rekryteringen av kvinnor till och deras förutsättningar att ta gymnasieexamen på de mansdominerade yrkesprogrammen, el och energi, bygg och anläggning samt fordon och transport. LÄS MER

 2. 2. "Det finns inga hinder, bara möjligheter" : Hantering av inomhusmiljöns anpassning för barn i behov av särskilt stöd

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Erika Nilsson; Jessica Lindström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. "Anknytning är professionell" - en kvalitativ undersökning av förskollärares syn på samt strategier för anknytning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Carina Nilsson; Erika Larsen; [2019]
  Nyckelord :anknytning; anknytningsteori; trygg trygghet; förskola; strategier;

  Sammanfattning : Föreliggande studie har sin utgångspunkt i en redogörelse för anknytningens användning i den svenska läroplanens olika revideringar samt i att anknytning kan ses som en förutsättning för lärande. Syftet för studien är att undersöka vilken syn på, samt vilka strategier förskollärare använder i arbetet med anknytning i förskolan. LÄS MER

 4. 4. "Alla ska ut ifrån systemet"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Erika Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Försörjningsstöd; gräsrotsbyråkratier gräsrotsbyråkrater handlingsutrymme; handlingsteori; offentlig sektor; organisationsteori;

  Sammanfattning : Nilsson, E ”Alla ska ut ifrån systemet”. Om försörjningsstöd och handlingsutrymme. Examensarbete i socialt arbete 15 högskolepoäng. Malmö universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för socialt arbete, 2018. LÄS MER

 5. 5. "Allt förändras!" : En litteraturstudie över livspartners erfarenheter av att leva med en bröstcancersjuk kvinna.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ebba Nilsson Walldén; Erika Fredriksson; [2018]
  Nyckelord :Bröstcancer; livspartner; erfarenheter; förändring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor världen över. Det är väl beforskat hur kvinnan upplever sin sjukdom. Forskningen visar att även livspartnern påverkas i samband med kvinnans sjukdom. Med grund i familjefokuserad omvårdnad är det därmed angeläget att även inkludera livspartnern i vården. LÄS MER