Avancerad sökning

Hittade 2 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Förebyggande åtgärder för att minska CVK-relaterade infektioner inom intensivvården : En strukturerad litteraturstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Cecilia Nygren; Erika Nyåkers; [2018]
  Nyckelord :Patient safety; central venous catheters CVC ; catheter related infections; critical care; Patientsäkerhet; centrala venkatetrar CVK ; kateterrelaterade infektioner; intensivvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner är ett stort problem inom dagens sjukvård och en av de vanligaste vårdrelaterade infektionerna inom intensivvården är kateterrelaterade. En central venkateter (CVK) är en kärlaccess som är vanligt förekommande inom intensivvården och handhavandet av dessa utförs till största del av sjuksköterskan. LÄS MER

 2. 2. Hälsorelaterad psykosocial situation bland kvinnor från olika kulturer efter bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Helén Nilsson; Erika Nyåkers; [2013]
  Nyckelord :Breast cancer; psychosocial situation; cultural background; nurse; Bröstcancer; psykosocial situation; kulturell bakgrund; sjuksköterska;

  Sammanfattning : The most common form of female cancer in Sweden is breast cancer and the primary choice of treatment is surgery. Removing a woman's breasts is not just removing a body part but is also strongly linked to the emotional life. This has psychosocial consequences and the reactions will be different depending on how people perceive health and illness. LÄS MER