Sökning: "Erika Ornstein"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Erika Ornstein.

 1. 1. An adaptation of the WLC approach for a make-to-order company with long lead times

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Erika Ornstein; Carolina Josefsson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Make-to-order and engineer-to-order companies often have few standard products and a demand that is hard to predict. To get orders the company gives quotations and competes for the customers. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsarbetets inverkan vid val av arbetsgivare

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Carolina Josefsson; Erika Ornstein; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I och med övergången från industrisamhälle till kunskapssamhälle har de anställdas kompetens blivit allt viktigare. Konkurrensfördelen har gått från att ligga i företagetskapital och fysiska tillgångar till att finnas hos de anställda och i deras prestationer. LÄS MER