Sökning: "Erika Söderstedt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erika Söderstedt.

  1. 1. Överdriven viktuppgång under graviditet – Finns det en effekt av livsstilsintervention på

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

    Författare :Erika Söderstedt; Sara Wärmström; [2019-06-25]
    Nyckelord :Viktuppgång under graviditet; fetma; livsstilsintervention; graviditet; Gestational weight gain; lifestyle intervention; pregnancy; obesity;

    Sammanfattning : Bakgrund: Fetma är ett globalt folkhälsoproblem som successivt ökar. Även förekomsten av kvinnor i reproduktiv ålder med fetma har blivit vanligare. Enligt Socialstyrelsen hade 26.4 % en övervikt och 15. LÄS MER