Sökning: "Erika Siipo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erika Siipo.

  1. 1. Vuxna barn till alkoholmissbrukare : Kvinnors upplevelser av förälderns missbruk och missbrukets påverkan under barndom och vuxenliv

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

    Författare :Jenny Holmstedt; Erika Siipo; [2008]
    Nyckelord :Alcohol abuse; parents; women; childhood environment; adult children of alcoholics; Alkoholmissbruk; föräldrar; kvinnor; uppväxtförhållanden; vuxna barn till alkoholister;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att få en djupare inblick i hur en kvinna kan påverkas som barn men även som vuxen av att växa upp i en familj där den ena föräldern är alkoholmissbrukare. Intresseområdet är att studera uppväxtförhållanden samt hur dessa påverkar individen psykiskt, fysiskt och socialt. LÄS MER