Sökning: "Erika Skaredotter"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Erika Skaredotter.

 1. 1. A Performance Evaluation Between Low-Carbon Funds and Traditional Funds

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Erika Skaredotter; [2021]
  Nyckelord :Low-Carbon funds; Clime-aware funds; Performance; European Fund Market; Klimatsmarta fonder; Fonder med låg koldioxidrisk; Avkastning; Europeiska fondmarknaden;

  Sammanfattning : Several organisations and regulators around the globe are recognising warming as a systematic financial risk and investors have increasingly focused on assessing climate-change threats to their assets. In 2018, Morningstar launched a new designation for funds that take global warming into consideration, also called low-carbon funds. LÄS MER

 2. 2. En multivariabel regressionsanalys av priset på utsläppsrätter i EU

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Olle Ribberheim; Erika Skaredotter; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatexamen i tillämpad matematik och teknisk fysik är attutveckla en modell för att beskriva priset på utsläppsrätter i Europeiska unionenshandelssystem för utsläppsrätter, EU ETS. Systemet sänker systematiskt koldioxid-utsläppen med marknadskrafter på en fri marknad. LÄS MER