Sökning: "Erika Stacke"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erika Stacke.

  1. 1. Tro om miljö: En studie av miljöetiska förhållningssätt i svenska kyrkosamfund

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

    Författare :Erika Stacke; [2018-10-31]
    Nyckelord :religious environmentalism; environmental ethics; Christian environmental ethics;

    Sammanfattning : One of the important aspects of sustainable development is the ethical dimension. By providing ethical frameworks and worldviews, religious ideas are central for shaping the way we think and act in relation to nature and environmental issues (Stenmark, 2000:18). LÄS MER