Sökning: "Erika Strömberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Erika Strömberg.

 1. 1. Arbetsterapi i grundskolan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Erika Hedberg Strömberg; Julia Volt; [2016]
  Nyckelord :arbetsterapi; grundskolan; bedömningsinstrument; handstil och sensoriska hjälpmedel; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: I flera länder är arbetsterapeuter anställda inom skolan. I USA är det dessutom ett av de vanligaste anställningsområdena för arbetsterapeuter. Syfte: Att beskriva tidigare forskning om arbetsterapi för elever i grundskolan. Metod: En litteraturstudie gjordes för att besvara syftet med studien. LÄS MER

 2. 2. Political Process and its Effect on Price. Analysis of the effect of price setting process on public dental prices in Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Erika Olsson; Ulf Strömberg; [2014-07-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Since the deregulation of prices in 1999 discrepancies in prices for public dental care exist across counties in Sweden, which cannot only be attributed to differences in cost. The political process differs across counties and this paper explores the possibility that the complexity of the political processes in a county has an increasing effect on prices for public dental care. LÄS MER

 3. 3. SINNESMARKNADSFÖRING : Känner du igen doften av ett starkt varumärke?

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Erika Strömberg; Tone Suslin; [2012]
  Nyckelord :Brans sense; sensory experiences; five senses; stimulation; emotional brand; Sinnesmarknadsföring; sinnesupplevelser; fem sinnen; stimuli; emotionellt varumärke;

  Sammanfattning : Kan man känna, smaka, lukta, höra ett starkt varumärke? Eller kan man bara se det?Vi ville veta och bestämde oss för att ta reda på det, och det är resultatet du nu har i din hand.Vi har genom intervjuer med tre stora butikskedjor och dess butikschefer försökt få en klarare bild om hur de arbetar med det relativt nya sättet att marknadsföra sig på, genom sinnesmarknadsföring. LÄS MER