Sökning: "Erika Szakacs"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erika Szakacs.

  1. 1. Svenska kvinnors upplevelse av att leva med ALS : En studie baserad på självbiografier

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Jennie Ringberg; Erika Szakacs; [2015]
    Nyckelord :ALS; lidande; självbiografi; upplevelse; välbefinnande;

    Sammanfattning : Bakgrund: ALS är en obotlig sjukdom som drabbar de neuron som styr muskulaturen i kroppen. Sjukdomens förlopp är progressivt och den genomsnittliga överlevnadstiden är 18 månader. Det finns för närvarande inget botemedel mot ALS. Att leva med sjukdomen ALS innebär att en mängd känslor väcks. LÄS MER