Sökning: "Erika Waltin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Erika Waltin.

 1. 1. Ambulanspersonalens erfarenheter och hantering av svår luftväg hos vuxna personer

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Pauline Hällström; Erika Waltin; [2023]
  Nyckelord :Ambulanssjuksköterska; ambulanspersonal; prehospital; erfarenheter; luftvägshantering; svår luftväg.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: När ambulanspersonal ankommer till olycks- eller sjukdomsplats är sjuksköterskans första uppgift att bedöma, åtgärda och behandla patientens luftväg. Luftvägshantering hos patienter med svår luftväg är en komplex uppgift som generellt är svårare i den prehospitala kontexten jämfört med intrahospital miljö. LÄS MER

 2. 2. Palliativ Vård – Sjuksköterskans upplevelser : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Erika Waltin; Johan Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Kunskap; Omvårdnad; Patient; Stöd; Terminalvård; Välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienterna som vårdas palliativt upplever ofta ett emotionellt och ett fysiskt lidande. Patienternas rädsla och oro behöver lindras samtidigt som deras psykiska, sociala och spirituella behov tillgodoses. Familjen till patienten kan behöva stöd och information för att bearbeta sin sorg och reflektera över existentiella frågor. LÄS MER