Sökning: "Erikslegenden"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Erikslegenden.

 1. 1. Erik den helige - katolsk nationalsymbol i protestantiskt land

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Latin

  Författare :Astrid Nilsson; [2009]
  Nyckelord :medeltiden; latin; 1700-talet; Erikslegenden; göticism; Erik den helige; Languages and Literatures; History and Archaeology;

  Sammanfattning : I föreliggande uppsats studerar jag en avhandling, De Erico IX sive Sancto, från 1700-talet. Avhandlingen handlar om Erik den helige och författaren heter Petrus Schvantesson Höök. Den framlades vid Uppsala universitet 1712 under professor Fabian Törner. LÄS MER

 2. 2. S.Eriks tavla i Peringskiölds Monumenta Ullerakerensia 1719

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Anne Lidén; [1984]
  Nyckelord :kyrkokonst; ikonografi; Erikslegenden; altarskåp; antikvarisk dokumentation; Johan Peringskiöld; Uppsala domkyrka;

  Sammanfattning : Denna D- Uppsats i konstvetenskap (KV4010) på avancerad nivå behandlar det senmedeltida altarskåpet S.Eriks tavla i Uppsala domkyrka, som gick förlorat i Uppsala brand 1702. Altarskåpets bildframställningar är bevarade i kopparstick i Johan Peringskiölds Monumenta Ullerakerensia 1719. Kopparplåtarna har undersökts i original. LÄS MER